За насУслугиКонтактиБлог
БългарскиАнглийскиРускиИспански

 

Изневери


разкриване на изневяраПодозрението в изневяра представлява значително психическо натоварване, което бързо може да бъде "свалено" с помощта на частния детектив - независимо дали подозрението се потвърди или отрече. Дискретното разследване пък е предпоставка за избягване на възникване на конфликтни ситуации "лице в лице".

Откритите от частния детектив на детективска агенция факти и обстоятелства могат да се ползват в един евентуален бракоразводен процес. Законодателството на Република България поставя в по-неизгодно положение виновния за разстройството на брака съпруг - по отношение на родителските права, имуществото, съдебните и адвокатски такси и разноски, наследяването и т.н. Наред с това е предвидена възможност да бъде отхвърлен иска за развод на виновния съпруг, стига изправния съпруг да иска да запази брака, както и да няма други пречки.

За разкриване на изневери ние можем да Ви предложим:

  • Наблюдение, разкриване и документиране на изневяра. Възможност за използване на събраната информация в евентуален бракоразводен процес.
  • Наблюдение и разкриване на факти във връзка с подозрително поведение на деца или други членове на семейството (алкохол, наркотици, хазарт);
  • Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или изграждане на друга връзка;
  • Откриване на неизвестни родственици по права и съребрена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и приятели;
  • Съдействие при възникнали проблеми във връзка с наследяване;
  • Документиране с цел представяне пред съда на случаи във връзка със Закона за защита срещу домашното насилие;

 

издирване на лица

Издирване на лица

Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
Издирване на биографични данни, адреси, дата на раждане, автомобили, месторабота, съдебно досие.

 

 

Справки

проучване на лицаСъбиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.

Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.

Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.

Събиране на информация по граждански и наказателни дела.

 

 

Защита на имуществотозащита на имущество

Ние предлагаме професионални консултантски услуги, човешки ресурс и екипировка за осигуряване на сигурността на персонала, имуществото и бизнес интересите на клиентите.

Харесай страницата във Фейсбук Следвай ни в G+ Следвай ни в Туитър
Google Analytics Alternative